Czy kuchenki gazowe mogą być zagrożeniem dla zdrowia?

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy użycie kuchenek gazowych w Waszych domach jest dla Was zdrowe? Ostatnie badania jasno pokazują, że nie!

Dzieci są bardziej narażone na rozwój astmy, gdy w domu jest kuchenka gazowa. Pozbądź się kuchenki gazowej na rzecz elektrycznej dla poprawy jakości powietrza wewnątrz domu i lepszego zdrowia.

Kuchenki gazowe są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, podnosząc poziomy dwutlenku azotu i tlenku węgla do wartości, które byłyby nielegalne według standardów dotyczących powietrza zewnętrznego. Domy z kuchenkami gazowymi mają poziomy dwutlenku azotu, które są nawet cztery razy wyższe niż w domach z kuchenkami elektrycznymi, a prawdopodobieństwo rozwoju astmy u dzieci jest wyższe o 24% do 42%.

Ostatnie badania naukowe pokazują, że zanieczyszczenia emitowane przez kuchenki gazowe mogą negatywnie wpływać na zdrowie i pogarszać stany chorobowe układu oddechowego, zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń jest w większości nieregulowane. 

Dlaczego trzeba przemyśleć używanie kuchenki gazowej?

Codzienne użytkowanie kuchenki gazowej może prowadzić do wzrostu stężenia dwutlenku azotu, przekraczając normy ustalone dla powietrza atmosferycznego przez światowe i amerykańskie organizacje zdrowotne. Raport wskazuje, na przykład, że pieczenie ciasta czy mięsa w piekarniku może podnieść stężenie NO2 do dwóch lub trzech razy powyżej limitu 100 części na miliard, ustalonego przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) dla powietrza atmosferycznego. Nawet gotowanie wody może podnieść poziom tego zanieczyszczenia do prawie dwukrotności normy EPA.

Szczególnie niepokojące są potencjalne skutki dla zdrowia dzieci, podkreśla raport, ze względu na ich wyższy stosunek powierzchni płuc do masy ciała, mniejszą masę ciała oraz niedojrzałość układów oddechowego i immunologicznego.

Możliwe konsekwencje zdrowotne obejmują zwiększone ryzyko astmy u dzieci, problemy z uczeniem się, świszczący oddech, kaszel, problemy z oddychaniem oraz większe ryzyko infekcji płuc. Rodziny o niższych dochodach mogą być bardziej narażone i wykazywać więcej przypadków astmy niż przewidywano. Mimo dostępności danych zgromadzonych przez dziesięciolecia, organy regulacyjne w większości przypadków nie podjęły działań.

Użycie gazu jest rozpowszechnione

Mniej więcej w połowie wszystkich domów w USA gaz jest używany do ogrzewania, gotowania i innych potrzeb energetycznych, a około 35% domostw głównie gotuje na gazie. Ludzie spędzają średnio prawie 90% swojego czasu wewnątrz budynków, gdzie jakość powietrza jest często gorsza niż na zewnątrz.

EPA informuje, że poziomy zanieczyszczeń wewnątrz mogą być od dwóch do pięciu, a czasami ponad 100 razy wyższe niż poziomy zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Mimo że emisja sześciu głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zmniejszyła się o 74% od 1970 roku, nie wprowadzono norm ani wytycznych dotyczących zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków.

Inne wyniki i zalecenia zawierają:

Starsze, zaniedbane i źle wentylowane kuchenki są związane z wyższymi emisjami NO2. Kuchenki z zapalnikami są kolejnym źródłem zanieczyszczeń.

Nawet niewielkie wzrosty krótkotrwałej ekspozycji na NO2 mogą zwiększyć ryzyko astmy u dzieci. Nie ustalono bezpiecznego progu dla tego zanieczyszczenia, a udokumentowane skutki dla zdrowia występują przy poziomach „znacznie poniżej” standardów EPA dla powietrza atmosferycznego.

Wyższe stężenia ludzi mieszkających w mniejszych jednostkach mieszkaniowych przyczyniają się do wyższych poziomów NO2, co sprawia, że problem jest bardziej ostry w budynkach wielorodzinnych o niższych dochodach. W niektórych przypadkach rodziny o niskich dochodach używają piekarników gazowych do ogrzewania, ponieważ centralne systemy ogrzewania są nieskuteczne lub zepsute.

Podsumowanie – czy kuchenki gazowe mogą być zagrożeniem dla zdrowia?

Gazowe podgrzewacze wody, piece i suszarki do ubrań muszą być wentylowane na zewnątrz, ale nie istnieją jednolite wymagania dotyczące wentylacji kuchenek gazowych. Nawet w stanach, gdzie kuchenki gazowe muszą być wentylowane, nie ma kompleksowych standardów, które by zapewniały, że wentylator jest skuteczny lub włącza się automatycznie, gdy poziomy zanieczyszczenia są zbyt wysokie.

Okapy, które recyrkulują powietrze zamiast wypuszczać je na zewnątrz, nie usuwają jednolicie zanieczyszczeń, zwłaszcza z palników umieszczonych z przodu kuchenki. Nawet przy okapach wyprowadzających powietrze na zewnątrz, wydajność różni się znacznie. „W przypadku jednostek, które były testowane większość nie jest w stanie zatrzymać więcej niż 75 procent zanieczyszczeń, a te, które to robią, są często głośne. Gotowanie elektryczne jest najczystszą możliwą opcją gotowania, mówią autorzy, ponieważ nie emituje wysokich poziomów zanieczyszczeń spalinowych i jest z natury czystsze niż urządzenia gazowe.

Zastąpienie kuchenki gazowej kuchenką elektryczną zmniejszyło stężenie NO2 o 51% w jednym badaniu i pomogło zredukować zanieczyszczenie w całym domu, nie tylko w kuchni.

 

Więcej takich ciekawych informacji znajdziecie na stronie https://doradca-budowlany.pl/

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy do “Czy kuchenki gazowe mogą być zagrożeniem dla zdrowia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *